19 lutego 2015r w Ośrodku Klara w Wąsoszach odbędzie się seminarium pt. „Woda i jeziora- kształtowanie środowiska ekologicznego”.

Gmina Ślesin oraz Spółdzielnia Socjalna Ośrodek Klara w Wąsoszach chcą się aktywnie włączyć w rozwój infrastruktury turystycznej i edukacyjnej regionu konińskiego.
W tym celu inicjują powołanie Ośrodka Badawczo Edukacyjnego Jeziorny Świat
w Wąsoszach, który będzie zajmować się kształtowaniem świadomości ochrony i właściwego gospodarowania wodą.

Organizatorzy podczas seminarium przedstawią tematykę:

Woda i jeziora – kształtowanie świadomości ekologicznej
Koncepcja Ośrodka Jeziorny Świat

Seminarium  odbędzie się w dniu 19. lutego 2015 r. o godz. 1100 w Ośrodku Klara w Wąsoszach.

Ośrodek ma służyć:

  • uczniom i studentom – jako miejsce aktywnej edukacji w zakresie ochrony wód,
  • mieszkańcom regionu – jako miejsce rodzinnego spędzania czasu, interaktywnego poznawania przyrody,
  • turystom – jako kolejna atrakcja wzbogacająca ofertę turystyczną regionu i Wielkiej Pętli Wielkopolski,
  • naukowcom – jako laboratorium badawcze jezior konińskich.

 

W trakcie Seminarium zostanie przedstawiona idea Ośrodka oraz odbędzie się dyskusja nad jego kształtem i programem. Do udziału w Seminarium zostali zaproszeni przedstawiciele samorządów lokalnych oraz naukowcy z Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Chcemy, by Ośrodek stał się ważnym miejscem edukacyjnym i atrakcją na mapie turystycznej regionu utworzonym w wyniku szerokiej współpracy wielu podmiotów społecznych.

Ośrodek Jeziorny Świat

Ośrodek Jeziorny Świat

Ośrodka Badawczo – Edukacyjnego Jeziorny Świat

Miejsce: Spółdzielnia Socjalna Ośrodek Klara w Wąsoszach
Termin: 19. lutego 2015 r., godz. 1100

You may also like...

Strona zrealizowana w ramach projektu "Koniński Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej", który jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

www.kowes.spoldzielnie.org

Copyright 2014 © spoldzielnie.org